Verzekering

Heb je een ongeval gehad tijdens de training?

Hieronder vind je een overzicht van de stappen die je moet doorlopen om aangifte te doen van je sportongeval en de kosten terugbetaald te krijgen:

  • Op de dag van het ongeval vul je samen met de train(st)er een aangifteformulier in.
  • Klik hier om het aangifteformulier af te drukken
  • Het luik ‘medisch attest’ van het aangifteformulier laat je zo vlug mogelijk invullen door de behandelende geneesheer.
  • Je stuurt het formulier op naar de Gymnastiek Federatie (adres rechts bovenaan op het formulier). Vergeet niet er een kleefbriefje van de mutualiteit op aan te brengen.
  • Je betaalt eerst alle kosten zelf en maakt vervolgens alle kostennota’s (bv. van dokter, kinesist, ziekenhuis …) over aan je mutualiteit.
  • De afrekening van de mutualiteit (aangevuld met eventuele apotheekbriefjes, mediotheekbewijsje …) bezorg je aan de Gymnastiek Federatie.
  • De vrijstelling bedraagt 25 euro.

We wensen je alvast een spoedig herstel!