Ongevallen & Verzekering

Eerste zorgen

Bij een ongeval past de trainer de eerste zorgen toe en verwittigt hij de hulpdiensten of een dokter, indien noodzakelijk. Bij minderjarige leden worden de ouders/voogd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Verzekering

Bij elk ongeval waarvoor het lid een dokter wil consulteren, geeft de trainer een ongevalformulier mee op vraag van het lid of de ouders/voogd. Dit formulier moet door de dokter worden vervolledigd en zo snel mogelijk terugbezorgd worden aan de betrokken trainer. De club zorgt vervolgens voor de verzending naar de Gymfed (in principe binnen de zeven dagen), zodat de verzekering kan worden gecontacteerd.

Meer informatie over de verzekering staat op de website van de Gymfed:

https://www.gymfed.be/verzekeringen