Inschrijvingen

Heb je zin om van turnen jouw favoriete sport te maken? Vul dan dit formulier in.

Om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen, staat een limiet op het totaal aantal leden van de club.  Dit wordt bepaald door volgende parameters:

 • Het aantal gymnasten per trainer beperkt houden om de veiligheid en een optimale begeleiding te waarborgen.
 • De beschikbare ruimte in de turnzaal.
 • Het aantal trainers.

De inschrijving & indeling van groepen verloopt als volgt:

 • In juni krijgen de huidige leden de eerste kans om zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe turnjaar.
 • Nadat de huidige leden de kans gehad hebben om zich in te schrijven wordt er gekeken naar het aantal vrije plaatsen per groep. Deze worden opgevuld met kandidaat-gymnasten die op de wachtlijst staan.
 • Algemene regel is dat een vrije plaats in een groep met kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie en ervaringsniveau wordt ingevuld door een kandidaat-gymnast met een zelfde profiel.
 • In juli worden kandidaat-gymnasten vanop de wachtlijst, die in bepaalde groepen passen, gecontacteerd om hun inschrijving te voltooien. Kandidaat-gymnasten die niet in aanmerking komen blijven op de wachtlijst staan.

Bij kleuters wordt los van het ervaringsniveau gewerkt.  Enkel het aantal is geplafonneerd.

Afhankelijk van bovenstaande voorwaarden, wat betreft groepsindeling, kan een laattijdige aanvraag tot inschrijving, na de start van het turnjaar, mogelijk positief beantwoord worden. Bij inschrijvingen na de start van het turnjaar gelden dezelfde tarieven alsof het een volledig turnjaar betreft.

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de leeftijd en de discipline (toestelturnen of acrogym).

Voor basispakket toestelturnen gelden volgende prijzen:

 • Jeugdleden betalen € 225.
 • Kleuters betalen € 100.

Het lidgeld voor de jeugdleden is voor een volledig seizoen waarbij de leden 4 uur in de week trainen.
Het lidgeld voor de kleuters is voor een volledig seizoen waarbij ze 1,5 uur in de week trainen.

Voor basispakket acrogym gelden volgende prijzen:

 • Gymnasten die deel uitmaken van acro recrea betalen € 300.
 • Gymnasten die deel uitmaken van acro betalen € 400.

Het lidgeld voor de acro gymnasten is voor een volledig seizoen waarbij de leden 5u in de week trainen.
Bij de leden van acro zit het wedstrijdpak en de extra training ‘demo A’ (2,5u/week) reeds inbegrepen in de prijs.

Het lidgeld voor de acro recrea gymnasten is voor een volledig seizoen waarbij de leden 4u in de week trainen.
Bij de leden van acro recrea zit het wedstrijdpak en de extra training ‘demo C’ (1,5u/week) reeds inbegrepen in de prijs.

De leden van zowel acro recrea als acro trainen door in de vakanties (met uitzondering van de zomervakantie).

Voor extra trainingen (enkel mogelijk in combinatie met een basispakket) gelden volgende prijzen:

 • Tumbling: € 100
 • Trampoline: € 100
 • Demo A: € 125
 • Demo C: € 75

Het lidgeld voor de extra training is voor een volledig seizoen voor 2 uur in de week.
Voor demo is dit voor een volledig seizoen voor 2,5 uur in de week.

Gymnasten die reeds een voldoende basis hebben kunnen de toestemming krijgen zich enkel in te schrijven voor een extra training, zonder ook het basispakket te nemen. Dan gelden onderstaande prijzen:

 • Tumbling: € 120
 • Trampoline: € 120
 • Demo A: € 150
 • Demo C: € 95

Van zodra u de inschrijvingslink (Gymfed) ontvangen heeft vragen we u om de inschrijving zo snel mogelijk te voltooien en het bedrag voor de gevraagde datum te storten op het rekeningnummer BE30 737 440047011.
Tijdens het turnjaar kunnen lidgelden niet worden teruggevorderd.