Inschrijving

Iedereen die lid wil worden van de club, dient zich in te schrijven volgens de volgende procedure.

Eerste inschrijving

Wie in het voorgaande seizoen nog geen lid was, dient zich in te schrijven op de wachtlijst.

  • In juni krijgen de huidige leden de eerste kans om zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe turnjaar.
  • Nadat de huidige leden de kans gehad hebben om zich in te schrijven wordt er gekeken naar het aantal vrije plaatsen per groep. Deze worden opgevuld met kandidaat-gymnasten die op de wachtlijst staan.
  • Algemene regel is dat een vrije plaats in een groep met kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie en ervaringsniveau wordt ingevuld door een kandidaat-gymnast met een zelfde profiel.
  • In juli worden kandidaat-gymnasten, die op de wachtlijst staan, en die in bepaalde groepen passen gecontacteerd om hun inschrijving te voltooien. Kandidaat-gymnasten die niet in aanmerking komen blijven op de wachtlijst staan.

Voor kleuters wordt niet gekeken naar het ervaringsniveau. Zij worden toegelaten volgens de volgorde van inschrijving op de wachtlijst en de beschikbare plaatsen in de groep.

Wie dit jaar niet kan inschrijven blijft op de wachtlijst staan en krijgt volgend seizoen opnieuw de kans zich in te schrijven bij de club.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op de rekening van de club (BE30737440047011) gestort is.


Herinschrijving

Wie in het voorgaande seizoen al lid was, kan zich in de loop van de maand mei rechtstreeks herinschrijven via de website van de Gymfed.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op de rekening van de club (BE30737440047011) gestort is.


Inschrijving voor extra trainingsgroepen

Om in aanmerking te komen voor extra training moet het lid aan een aantal doelstellingen voldoen. Deze worden bekeken op een testmoment dat plaatsvindt in mei.

Wie deelneemt aan het testmoment, ontvangt in de loop van de maand mei een bericht of hij/zij zich al dan niet kan inschrijven voor een extra trainingsgroep.


Voorrang voor broers en zussen

Nieuwe leden die al een broer of zus hebben die lid is van de club, krijgen voorrang bij de inschrijving. Zij dienen voor het overige wel dezelfde procedure te volgen als andere nieuwe leden.