Inschrijving

Iedereen die lid wil worden van de club, dient zich in te schrijven volgens de volgende procedure.

 

Eerste inschrijving

Wie in het voorgaande seizoen nog geen lid was, dient zich in te schrijven op de wachtlijst.

In juni van elk jaar is er een probeerdag, waaraan de kandidaat-leden die op de wachtlijst zijn ingeschreven, kunnen deelnemen. De bedoeling van de probeerdag is niet om de beste turners te selecteren, maar om in te schatten voor welke groep de kandidaat-leden in aanmerking komen. 

Na de probeerdag ontvangen de kandidaat-leden een bericht of zij zich kunnen inschrijven. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare plaatsen in elke groep en de volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Voor kleuters wordt niet gekeken naar het ervaringsniveau. Zij worden toegelaten volgens de volgorde van inschrijving op de wachtlijst en de beschikbare plaatsen in de groep.

Wie dit jaar niet kan inschrijven blijft op de wachtlijst staan en krijgt volgend seizoen opnieuw de kans zich in te schrijven bij de club.

Wie na de probeerdag de toestemming krijgt om zich in te schrijven, ontvangt een inschrijvingslink via e-mail om online de inschrijving te voltooien.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op de rekening van de club (BE30737440047011) gestort is.

 

Herinschrijving

Wie in het voorgaande seizoen al lid was, kan zich in de loop van de maand mei rechtstreeks herinschrijven via de website van de Gymfed.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op de rekening van de club (BE30737440047011) gestort is.

 

Inschrijving voor extra trainingsgroepen

Om in aanmerking te komen voor extra training moet het lid aan een aantal doelstellingen voldoen. Deze worden bekeken op een testmoment dat plaatsvindt in mei.

Wie deelneemt aan het testmoment, ontvangt in de loop van de maand mei een bericht of hij/zij zich al dan niet kan inschrijven voor een extra trainingsgroep.

 

Inschrijving voor stages

Inschrijven voor stages tijdens de schoolvakanties gebeurt per google-doc. De link wordt ruim op voorhand per mail verstuurd naar de leden (en hun ouders) voor wie een stage beschikbaar is. 

 

Voorrang voor broers en zussen

Nieuwe leden die al een broer of zus hebben die lid is van de club, krijgen voorrang bij de inschrijving. Zij dienen voor het overige wel dezelfde procedure te volgen als andere nieuwe leden.