Aanwezigheden

AANWEZIGHEDEN

Op tijd komen

Voor het goede verloop van de trainingen (opzetten van het materiaal) en voor de veiligheid (opwarming), is het essentieel dat de leden en de trainers steeds tijdig aanwezig zijn, dat wil zeggen 10 minuten voor de aanvang van de eigenlijke training.

Wie pas aankomt bij aanvang van de training zelf, is dus te laat.

Afwezigheden

Afwezigheden worden op voorhand aan de trainer gemeld. In de acro-groepen dienen ook de partners op voorhand verwittigd te worden.

Wij vragen een engagement om op minstens 75% van de trainingen aanwezig te zijn (uiteraard behoudens ziekte of andere gegronde redenen). Dat is nodig om met de hele groep vooruitgang te maken. Bovendien hebben wij lange wachtlijsten en willen wij voorrang geven aan gemotiveerde gymnasten. Leden die zonder gegronde reden te vaak afwezig zijn, zullen zich niet meer kunnen herinschrijven.