Inschrijvingen

Heb je zin om van turnen jouw favoriete sport te maken? Vul dan dit formulier in.

Om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen, staat een limiet op het totaal aantal leden van de club.  Dit wordt bepaald door volgende parameters:

  • Het aantal gymnasten per trainer beperkt houden om de veiligheid en een optimale begeleiding te waarborgen.
  • De beschikbare ruimte in de turnzaal.
  • Het aantal trainers.

De inschrijving & indeling van groepen verloopt als volgt:

  • In mei krijgen de huidige leden de eerste kans om zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe turnjaar
  • In eind mei/begin juni wordt een kennismakingsles georganiseerd voor alle kandidaat-gymnasten die ingeschreven zijn op onze wachtlijst. Tijdens deze kennismakingsles worden de kandidaat-gymnasten geobserveerd door de begeleiders
  • Na de kennismakingsles – gedurende de maand juni – worden alle groepen ingevuld met de huidige leden. Nadien wordt gekeken welke kandidaat-gymnasten de vrije plaatsen kunnen invullen.
    Algemene regel is dat een vrije plaats in een groep met kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie en ervaringsniveau wordt ingevuld door een kandidaat-gymnast met een zelfde profiel.
  • Eind juni worden kandidaat-gymnasten die in bepaalde groepen passen, gecontacteerd om hun inschrijving te voltooien. Kandidaat-gymnasten die niet in aanmerking komen, worden via e-mail verwittigd.
  • Begin juli is de groepsindeling voor het nieuwe turnjaar gekend en wordt deze op de website gepubliceerd.

Bij kleuters wordt los van het ervaringsniveau gewerkt.  Enkel het aantal is geplafonneerd.

Afhankelijk van bovenstaande voorwaarden, wat betreft groepsindeling, kan een laattijdige aanvraag tot inschrijving, na de start van het turnjaar, mogelijk positief beantwoord worden. Bij inschrijvingen na de start van het turnjaar gelden dezelfde tarieven alsof het een volledig turnjaar betreft.

Een jeugdlid betaalt voor een basispakket van 4u turnen een inschrijvingsgeld van 200 euro voor het eerste kind, 185 euro voor het tweede kind en 160 euro voor het derde kind. Extra trainingsuren worden getarifeerd aan een 18 euro per half uur. Indien dit laatste van toepassing is, coördineert het secretariaat de betaling.

Een kleuter betaalt 75 euro voor het eerste en tweede lid van hetzelfde gezin. Voor het derde bedraagt het inschrijvingsgeld 55 euro.

Van zodra u de inschrijvingslink (Gymfed) ontvangt, vragen we u in te schrijven via deze link en  bovenvermeld bedrag binnen de 5 dagen te storten op het rekeningnummer BE30 737 440047011. Tijdens het turnjaar kunnen lidgelden niet worden teruggevorderd.