Over TKO

Missie en visie

T.K. Olympia De Pinte vzw is een recreatieve turnclub die gymnastiek in de regio wil bevorderen. Ze richt zich tot kleuters, jeugd en jongvolwassenen.

 • Kleuters vanaf 4 jaar (2de kleuterklas) krijgen de kans om zich op een leuke en creatieve manier lichamelijk te ontwikkelen.
 • Jeugdleden vanaf 6 jaar en jongvolwassenen (jongens & meisjes) krijgen de mogelijkheid om de basis te ontdekken van een brede waaier aan disciplines in het turnen.
 • Doorgroeimogelijkheden zijn er in specifieke disciplines: acro, tumbling, trampoline en toestelturnen.

De turnclub gaat voor (kwalitatief) niveau, investeert zoveel mogelijk in wat daarbij nodig is en focust op het recreatieve aspect. Groepswerking primeert, een aangename sfeer op training en daarbuiten wordt nagestreefd. Deelname aan (recreatieve) wedstrijden wordt ondersteund, waarbij er geen voorafgaandelijke selectiecriteria worden gehanteerd. In dit kader wordt de mogelijkheid geboden om aan wedstrijden deel te nemen. Het aantal leden per trainer bedraagt in principe niet meer dan 12. Dat is een kwaliteitsnorm die de club hoog in het vaandel draagt.

T.K. Olympia De Pinte vzw bouwt aan dit (kwalitatief) niveau vanuit volgende pijlers:

 • Elke gymnast krijgt, vertrekkend vanuit zijn/haar ‘kunnen’, kansen om zich in het turnen te ontwikkelen. Gymnasten met een zelfde ‘kunnen’ maken deel uit van een zelfde groep en leggen samen een vooraf uitgetekend groeiparcours/groeitraject af.
 • Elke trainer krijgt, vertrekkend vanuit zijn/haar ‘kunnen’, kansen om zich in zijn/haar rol te ontplooien. Vorming en individuele coaching staan hierbij centraal.
 • Binnen de grenzen van haar mogelijkheden wil de club continu investeren in eigentijdse en gepaste materialen of middelen die zowel het turnen, als de algemene werking van de club ten goede komen.

De club doet dit vanuit aandacht voor samenwerking met lokale spelers en sociale betrokkenheid.

Afspraken

In elke vereniging gelden er een aantal afspraken, zo ook in onze turnclub. We willen vragen aan onze leden-gymnasten om deze afspraken zo goed mogelijk na te leven, dit om de trainingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Kom op tijd, d.w.z. 10 minuten voor de les begint.
 • Omkleden gebeurt in de kleedkamers.
 • Draag gepaste sportieve kledij, d.w.z. turnpak of sportieve T-shirt, shortje, geen kousen bij voorkeur blote voeten.
 • Bind lange haren vast met een haarrekker of lint. Bandjes, ringen en oorbellen blijven thuis. Dit voor de veiligheid van iedereen, zowel lid als trainer.
 • Wacht bij het begin van de les tegen de aangeduide muur op de trainer.
 • Plaats het materiaal op de juiste plaats en op de juiste manier. De trainer helpt je hierbij.
 • Heb respect en zorg voor het materiaal. De toestellen zijn duur en moeten nog een tijdje meegaan.
 • Flesjes blijven in de kleedkamer. Er wordt wel een korte drinkpauze voorzien in de kleedkamers.
 • Kleuters en jonge kinderen wachten in de zaal op de bank, totdat iemand hen komt ophalen.
 • De witte mand met de verloren voorwerpen staat in de bergruimte.
 • Houd de kleedkamers proper. Papiertjes en lege flesjes horen in de voorziene vuilnisbak!

Geschiedenis

Pintse basisscholen mee aan de basis van de turnclub

In 1971 organiseerde de gemeentelijke basisschool van De Pinte naschoolse activiteiten op zowel sociaal-cultureel als sportief vlak. Financiering ervan gebeurde met de opbrengsten van de jaarlijkse tombola. De heren Hilaire Callewaert en Boudewijn Van Caeneghem namen de verantwoordelijkheid op voor de sportieve activiteiten en gingen met Endre Gaal in zee die de rol van trainer opnam. Zo’n 30 sportievelingen (waar onze oud-voorzitter Philippe Eechaute er een van was) gingen op dit nieuwe initiatief in.

Gezien er nog geen turnzaal was, vonden de trainingen plaats in de parochiezaal en de oude refter van de vrije basisschool. Het oudercomite kocht enkele turntoestellen en matjes aan.

Ontstaan van TK Budapest in zaal Budapest

In 1978 besloten de heren Hilaire Callewaert, Boudewijn Van Caeneghem, Endre Gaal en Fred De Stercke een heuse turnclub op te richten. De locatie van de turnlessen verhuisde naar zaal Budapest, de naam van de turnclub was vlug gevonden: TK Budapest. De club telde ongeveer 55 leden: 30 jongens en 25 meisjes. Initieel verliepen de trainingen op vrijwillige basis. TK Budapest koos voor de federatie BVLO (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding). Leden gingen hierdoor lidgeld betalen en leverden een bijdrage voor hun verzekering.

Na enige tijd volgde het eerste turnfeest in zaal Budapest.

Een nieuwe locatie en een nieuwe naam: T.K. Olympia De Pinte wordt geboren !

Door een samenloop van omstandigheden kozen de voorzitter en de secretaris er in 1980 voor om een andere locatie te kiezen. De toenmalige burgemeester van De Pinte gaf toestemming voor het gebruik van de turnzaal van de gemeentelijke basisschool op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Er was een bestuur, een zaal en trainers en de bestaande club kreeg een nieuwe naam, nl. T.K. Olympia De Pinte.

De groei van de turnclub

Sinds 1980 geeft T.K. Olympia De Pinte aan jongens en meisjes vanaf 6 jaar de mogelijkheid om het artistieke turnen te ontdekken. Jongeren krijgen de kans om de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam te verkennen.

Sinds 1998 biedt T.K. Olympia De Pinte ook kleuters (4 tot 6 jaar) de kans om zich op een creatieve en leuke manier lichamelijk te ontwikkelen. Ook sportieve acrobatie, tumbling en volwassenengym behoren tot het ruime pakket dat de club vandaag aanbiedt.

Het tweejaarlijks turnfeest is voor veel leden het hoogtepunt van een turnjaar.

Op 1 oktober 2008 gaat de turnclub online.

In april 2009 vindt de eerste T.K. Olympia-turnmarathon plaats.
Sindsdien is het traditie dat trainers jaarlijks afwisselend het concept bedenken voor de turnshow en opendeurdag.

T.K. Olympia behaalt kwaliteitslabel

In december 2011 behaalt T.K. Olympia het IKGym-kwaliteitslabel. IKGym of Integrale Kwaliteitszorg in de GYMnastiek is een meetinstrument dat ontwikkeld werd door de Vrije Universiteit Brussel (Departement Sportbeleid en -Management) en de GymnastiekFederatie Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen.

Ondertussen werkt de GymnastiekFederatie met het Q4Gym-label (Quality in de Gymnastiek). De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument. De vorm heeft grote wijzigingen ondergaan. Het Q4Gym-instrument is interactief en permanent beschikbaar en is gelinkt met het ledenbeheer.

In 2015 behaalde T.K. Olympia opnieuw dit kwaliteitslabel.